ONLINE ÖN KAYIT


KURS PROGRAMLARIMIZ YAYINLARIMIZ ÖSYM SINAV TAKVİMİ YEDİİKLİM DENEME SINAVLARI REHBERLİK GALERİ YEDİİKLİM TG DENEME SONUÇLARI

1. 2018 KPSS Puanı Kaç Merkezi Yerleştirmeyi Kapsar?

2018 yılında yapılan KPSS'de alınan puan 2 yıl geçerli olup 4 merkezi yerleştirmeyi kapsar. Bunlar:

- Kasım 2018/2 Kılavuzu 1. Atama

Haziran 2019/1 Kılavuzu 2. Atama  

- Kasım 2019/2  Kılavuzu 3. Atama

Haziran 2020/1 Kılavuzu 4. Atama 

 

2. Hangi Mezunlar Tercih Yapabilir?

Merkezi yerleştirmelerde lise, ön lisans, lisans düzeyinden 2018 KPSS'ye girmiş olan adaylar tercih yapabilir.

 

3. Yerleştirmede Hangi Puanla Tercih Yapılacak?

Yerleştirmelerde ve diğer kurumsal alımlarda tercih yapabilmek için şuan geçerli olan tek puan 2018 KPSS puanıdır. 2017 puanıyla tercih yapılamaz. Adaylar eğitm düzeyine göre,

- Lise mezunları P94

- Önlisans mezunları P93,

- Lisans mezunları P3 puan türlerini kullanarak tercih işlemlerini gerçekleştirecekler.

 

4. Tercih Listesinin Sıralaması Önemli midir?

Tercih listesinin sıralaması önemli değildir. Bir adayın tercih listesinde yer alan kadro veya pozisyona, adaydan daha düşük puan almış birisi atanamayacaktır. Bu nedenle en çok çalışmak istedikleri kadroları ÖYS tercih sisteminde olduğu gibi en üstte, en az çalışmak istedikleri kadroyu ise tercih listesinin en altına yazması gerekmektedir.

 

5. Taşra - Merkez İfadeleri Neyi İfade Ediyor?

Bazı kadroların yanında "taşra veya merkez" ifadeleri bulunmaktadır. Merkez ifadesi Bakanlık/Müşteşarlık/Genel Müdürlük merkez binasını, taşra ise bu genel bina dışındaki kamu kurumlarını ifade etmektedir. Taşra yazan her yer ilçe veya köy demek değildir. Bazen bir il birimi dahi taşra olabilir. Örneğin Ankara (Taşra) yazıyorsa bu ilgili kurumun merkez binası dışındaki diğer birimlerini ifade eder.

 

6. "MEB'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak" Koşulunu Taşıyor muyum?

Örgün eğitim yoluyla zorunlu / ortak / seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, "M.E.B'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir. 

 

7. 2018/2 Kasım Tercihlerinde Yerleşenler 2019/1, 2019/2 ve 2020/1 Alımlarında Tercih Yapabilirler mi?

Hayır yapamazlar. Yerleşen adaylar ÖSYM'nin aday havuzundan silinirler ve aynı puan ile merkezi yerleştirmelerde tercih yapamazlar.

 

8. Sınava Lise veya Önlisans Mezunu Olarak Giren Aday Daha Sonraki Aylarda Üst Öğrenimden Mezun Durumuna Gelirse Tercih Yapabilir mi?

Evet yapabilir. KPSS puanları 2 yıl geçerlidir ve bu süreç içinde öğrenim düzeyinin yükselmesi puanın kullanımı etkilemez.

Yani lise KPSS'ye giren bir aday daha sonra lisans mezunu olursa P93 puanı geçerliliğini sürdürür ve tercih yapabilir.

 

9. Birden Çok Diploması Olanlar KPSS'ye tüm branşlarında başvuru yapabilir mi?

Evet 2018 KPSS başvuru kılavuzunun 14 Lisans Eğitim Bilgisi başlıklı maddesinde "Adaylar, birden fazla lisans eğitim bilgisinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydını sağlayabileceklerdir." ifadesine yer verilmiştir.

 

Yani adaylar lisans düzeyinde kaç diplaması varsa onları başvuru sırasında sisteme tanıtabilecektir. Tercihler sırasında ise her iki bölümden de tercih yapabilecektir. Örneğin, hem işletme hem makine mühendisi olan bir kişi merkezi yerleştirmelerde 10 tercihini işletme ve 20 tercihini ise makine mühendisi mezunu aranan kadrolara tercih yapabilecektir.

 

Not : Sadece lisans kılavuzunda açıklanmış

 

10. Askerlik Görevimi Yerine Getirirken Merkezi Yerleştirmeye Katıldım ve Yerleştirildim. Ne Yapmalıyım?

Yerleştirildiğiniz kuruma atama için istenilen evrakları ve de "askerde olduğunuzu ve ... tarihinde terhis olacağınızı" belirten bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Terhis tarihinden sonra yine daha önce vermiş olduğunuz dilekçenizi ilgi tutarak ve terhis belgenizi dilekçenize ekleyerek ilgili kurama başvurmanız halinde atamanız yapılacaktır.

 

11. Yerleştirildiğim Kuruma ..... Nedeniyle Gitmek İstemiyorum / Gidemeyeceğim Ne Yapmalıyım ?

Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermemeniz halinde atamanız yapılmayacak, ayna zamanda merkezi yerleştirmede puanınızı kullandığınız için bir daha bu  puanı merkezi yerleştirmelerde kullanamayacaksınız.

Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermiş olmanız halinde ise,

Atama işlemleriniz yapılmamışsa feraget dilekçesi verebilirsiniz.

Atama işlemlerinizin yapılması halinde ise göreve başlamamanız halinde çekilmiş sayılacağınız için 657 sayılı Kanuna tabi bir görev 1 yıl süre ile başlayamazsınız.

 

12. Üniversite ve Belediye Kadrolarını Tercih Edersem, Nakil Olamaz mıyım?

2016/2 KPSS atamalarında herhangi bir üniversitede açılan kadroyu tercih eder ve atanırsam örneğin (Ahi Evran Üniversitesi veya Çoruh Üniversitesine memur olarak) ileriki yıllarda buradan başka bir vilayetteki herhangi bir memurluğa tayin hakkım oluyor mu? Yoksa atandığım üniversitedeki kadroda sürekli çalışmak zorunda mıyım?

 

Bir kamu kurumunun ne kadar çok ilde teşkilatı bulunup bulunmadığı, nakil açısından önemlidir. Örneğin SGK'yı örnek olarak verelim. Samsun SGK'ya atanan bir memur, daha sonra Muğla'ya eş veya sağlık durumu özrüyle naklen atanmak isteyebilir. Bu halde, SGK talebini inceler ve bir olumsuzluk yok ise nakli yapar. İstek üzerine atamada da yine, eğer kadro durumu müsait ise naklen atama yapılabilir. Ancak, başka ilde teşkilatı bulunmayan üniversite veya belediyeler açısından, eş, sağlık veya istek üzerine diye bir atama olamaz. Çünkü bu kurumların başka bir ilde teşkilatı yoktur. Bu nedenle, bu kurumlarda çalışıp da nakil isteyecek personelin (eş, sağlık veya istek fark etmez), başka bir kuruma naklen geçiş için başvurması gerekmektedir. Ülkemiz şartlarında, başka bir kuruma naklen geçilmek isteklerinde bir kriter bulunmamaktadır. Bu nedenle de, bu nakil türü hem çok zordur hem de üst düzeyde siyasi referans gerektirmektedir.

 

 

13. Aynı Puanın Yalnızca Bir Yerleştirme İçin Kullanılabilmesi Ne Demektir?

KPSS B grubu kadrolar için esas alınan KPSS puanıyla (lisans için KPSS P3, önlisans için KPS P93 ve ortaöğretim için KPSS P94) ÖSYM tarafından DPB adına yapılan merkezi yerleştirmelerde tercihte bulunan ve herhangi bir kadro ya da pozisyona yerleştirmesi yapılan adaylar, ataması yapılmasa dahi aynı puanla diğer merkezi yerleştirme işlemlerine katılamaz. Ancak, (A) grubu kadrolar ile kurumsal yerleştirmelerde böyle bir kısıtlama söz konusu değildir. 

 

14. B grubuna Yerleşen Bir Aday Daha Sonra A Grubu veya B Grubu Başka Bir Kadroya Geçebilir mi?

657 sayılı Kanunun 54. maddesine göre adaylık süresi içerisinde (adaylık en az 1 yıl en çok 2 yıldır) bir memurun başka bir kuruma nakli mümkün değildir. Ancak, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda aday memur olarak görev yapmakta iken A Grubu kadrolara ait giriş sınavını kazanan kişilerin yapacağı geçiş nakil olarak görülmemektedir. Bu nedenle aday bir memur, A grubu kadrolara atanmaya hak kazanır ve kendi çalıştığı kurumdan muvafakat alır ise, sınavını kazandığı A Grubu kadroya geçebilir. Genel olarak kurumlar bu tür durumlarda muvafakat verilmemektedir. Ancak, muvafakat verilmemesi halinde uğranılacak maddi kayıplar gerekçe gösterilerek İdari Yargı mercilerinde iptal davası açılabilir. 

Aynı durum B grubu kadrolar için de geçerlidir. Bu konuyla ilgili devlet Personel Başkanlığının görüşleri bulunmaktadır. Ancak, bu görüşler kamuoyuna duyurulmadığı için birçok kişi mağdur olmuştur.

 

15. Yabancı Dilin KPSS'de Önemi Nedir?

Merkezi yerleştirme işlemleri neticesinde yerleştirilen adayların istenilen YDS gibi yabancı dil bilgisi düzeyine ilişkin belgenin yerine geçmek üzere geçerliliği devam eden ve tercih işlemlerinin son günü itibariyle sahip olunan, tercih kılavuzunda geçerli olduğu belirtilmiş bir diğer sınav sonuç belgesini ibraz etmeleri mümkün bulunmaktadır.

Yabancı dil belgelerinin yerleştirme işlemlerinin ilk gününden geriye dönük 5 yıl içerisinde elde edilmiş olması gerekmektedir.

Başkanlığımız görüşleri doğrultusunda kılavuzda YDS sonuç belgesinin istenildiği kadro ve pozisyonları tercih eden adayların yerleştirme işlemlerinin son gününden önce YDS'ye girmiş ve sınav sonucunda gerekli puanı almış olmak kaydı ile YDS'ye giriş tarihi itibariyle tercih ettikleri kadro veya pozisyon için istenilen yabancı dil bilmek şartını taşıdıkları değerlendirilmektedir.

Dolayısıyla adayların; yerleştirme işlemlerinin son gününden önce YDS'ye girmiş ve kılavuzda istenilen sınav sonucu elde etmiş olmaları kaydıyla sınav sonucu yerleştirme işlemlerinin son gününden sonra açıklansa ve YDS sonuç belgelerinin üzerinde açıklandığı tarih yer alsa dahi bu belgelerin kabulü gerekmektedir.

 Adınız - Soyadınız *
Telefonunuz *
E-Posta *
Kurs Türü Seçiniz *
Mesajınız *
Yapacağınız başvuru ile paylaşacağınız bilgiler sizinle irtibata geçebilmek ve asıl kayıt işlemlerinizi tamamlamak üzere onayınızı almak için kullanılır. Bu başvuru formunun yasal olarak bir bağlayıcılığı yoktur.